×

10 centre de zi pentru copii în situații de risc au fost deschise de Primăria Chișinău în parteneriat cu UNICEF Moldova

Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu UNICEF Moldova, au lansat zece Centre de zi pentru copii în situații de risc. Scopul acestor centre este de a proteja și asista copiii în situații de risc și copiii victime ale tuturor formelor de abuz, prin activități de prevenire și servicii
specializate gratuite adresate copiilor și familiilor acestora.
Centrele de zi se află în municipiul Chișinău, câte două centre în fiecare sector al capitalei.
Acestea vor putea acorda servicii anual pentru peste 500 de copii, adolescenți și adolescente, inclusiv refugiați.

Centrele de zi oferă mai multe servicii sociale.

Centrele pentru copii în situații de risc vor presta mai multe servicii, printre care:

  • acordarea asistenței copilului în situație de risc în conformitate cu necesitățile acestuia;
  • dezvoltarea abilităților parentale în creșterea și îngrijirea copilului;
  • informarea comunității şi a  instituțiilor abilitate cu privire la necesitățile specifice ale copiilor și familiilor aflate în situații de dificultate, și serviciile prestate în cadrul Centrului;
  • monitorizarea situației copilului beneficiar al Serviciului;
  • incluziunea comunitară a copilului și familiei.

Beneficiari ai Centrului de zi sunt copii și familiile acestora.
Beneficiari ai Centrului de zi pot fi băieții și fetele, cu vârste cuprinse între 7-18 ani și familiile acestora, inclusiv refugiați.
Centrele oferă servicii și programe specializate, prin acordarea asistenței individualizate și consiliere psihologică individuală și de grup, atât copiilor cât și familiilor acestora.
Spațiile destinate serviciului social sunt dotate cu materiale didactice, literatură de specialitate, jocuri de societate și dezvoltative, echipamente robotice, etc.

Procedura de admitere a copilului în Centrul de zi
Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii și familie, unul dintre părinți poate depune o cerere la Direcția Protecția Drepturilor Copilului în a cărei rază teritorială locuiesc.
Acordarea serviciilor va fi realizată în baza planului individualizat de servicii, elaborat de către specialiști împreună cu copilul și familia acestuia, prin prisma necesităților identificate.
Beneficiarii vor putea urma programele de asistență pentru o perioadă de până la 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.
Pentru mai multe detalii puteți contacta consultanții la numerele de telefon 022 226 100 sau la adresa de email: centrudezi10@gmail.com, care vă vor ghida în procedura de depunere a cererii.

Aceste acțiuni se desfășoară în cadrul Memorandumului de înțelegere încheiat între Primăria Chișinău și UNICEF Moldova, care prevede acordarea asistenței tehnice pentru asigurarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.

DISTRIBUIE