×

10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului

„Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi în drepturi”

   Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului salută celebrarea, la 10 decembrie, a Zilei  Internaţionale a Drepturilor Omului. Cu această ocazie, DGPDC reafirmă angajamentul pentru promovarea şi protejarea tuturor drepturilor omului şi condamnă orice încercare de diminuare a principiilor universalității şi indivizibilității drepturilor omului. În această zi, 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

În acest sens, Constituția Republicii Moldova, în art. 4, stabilește că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

Documentul dat stipulează că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale.

Astăzi conștientizăm mai mult ca niciodată că este extrem de important de a lupta împotriva oricărei forme de abuz, discriminare sau atentat la drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiecărui cetățean și mai cu seamă a copiilor. Nimeni nu ar trebui lăsat în urmă și niciun drept al omului nu ar trebui ignorat.

Drepturile omului încep în familie, iar copiii noştri le învață din comportamentul şi atitudinea noastră manifestată zi de zi.

Este o zi a solidarităţii în toată diversitatea sa, indiferent de religie, rasă sau convingeri, este un moment al victoriei raţiunii asupra ignorării, dispreţuirii şi încălcării drepturilor omului cu care se confruntă umanitatea şi care au impus întreprinderea de măsuri pentru protejarea demnităţii şi valorii umane.

Într-o societate evoluată drepturile fiecărui cetățean sunt respectate încă din anii copilăriei și aceasta e sarcina primordială a Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

DISTRIBUIE