×

19 octombrie – Ziua Juristului

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului exprimă mulțumiri juriștilor din sistemul de protecție a drepturilor copilului, pentru devotamentul, corectitudinea, onestitatea și principialitatea de care dați dovadă în activitatea de zi cu zi, asigurând respectarea drepturilor copiilor din Chișinău și întreaga țară.

Vă exprim recunoştinţa şi gratitudinea pentru munca depusă și vă urez realizări frumoase, prosperitate, linişte sufletească şi succesul să Vă însoţească în activitatea pe care o realizaţi.

Cu considerație,
Șef al Direcției
Sergiu Oceretnîi

 

 

DISTRIBUIE