×

Convocarea ședinței Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

29 iulie 2021

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a desfășurat la data de 28 aprilie 2021, ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, unde au fost discutate 19 cazuri de profil. Subiectele examinate de membrii Comisiei se referă la instituirea tutelei și curatelei, plasamentul rezidenţial planificat, […]

Ședință de supervizare a șefilor din subdiviziuni, managerilor serviciilor sociale/centrelor de plasament

28 iulie 2021

Șeful adjunct interimar al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Irina Calestru a convocat astăzi o ședință de supervizare a șefilor din subdiviziuni, managerilor serviciilor sociale/centrelor de plasament. În cadrul ședinței, șefii de servicii au raportat activitățile desfășurate în săptămâna curentă, problemele și dificultățile întâmpinate, […]

Forme de protecție pentru copiii depistați în situații de stradă

27 iulie 2021

Complexul de servicii sociale pentru copii în situații de stradă a desfășurat astăzi o ședință de lucru cu privire la situația a 2 copii din evidența raionului Anenii Noi, aflați în situații de stradă în municipiul Chișinău. La ședință au participat reprezentanții Centrului de Reabilitare […]

Întrevedere cu șeful Biroului de Probațiune Chișinău, Galina Vatavu

27 iulie 2021

Angajații Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au avut o întrevedere cu șeful Biroului de Probațiune Chișinău, Galina Vatavu și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale partenere. La întrevedere, părțile au discutat despre inițierea demersurilor în vederea deschiderii unui Centru de zi de reinserție a subiecților probațiunii, inclusiv […]

Turul V la Tabăra de odihnă ,,Poienița Veselă”

26 iulie 2021

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului informează că 71 beneficiari din serviciile DGPDC se vor odihni în turul V al Taberei de odihnă „Poienița veselă”. În total la Tabăra de odihnă „Poienița veselă” se odihnesc 159 copii din evidența DGPDC, cu statut de copil rămas […]

S-a finalizat a doua zi de instruire a pedagogilor și psihologilor din cadrul DGPDC

23 iulie 2021

Menționăm, că în perioada 22-23 iulie 2021, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă” au desfășurat o instruire privind dezvoltarea competențelor angajaților din domeniul protecției copilului în reabilitarea comportamentelor dependente de substanțe chimice la adolescenți. În cadrul instruirii șeful […]

Siguranţa online a copiilor

23 iulie 2021

Copiii trebuie ghidaţi continuu, astfel ca să înțeleagă și să învețe cum să folosească responsabil Internetul. Vorbiţi-i regulat despre cum să fie în siguranţă online. Întrebaţi-l ce crede despre anumite riscuri sau comportamente, care de altfel sunt similare şi în viaţa reală, de exemplu hărţuirea. […]

Instruire privind dezvoltarea competențelor angajaților din domeniul protecției copilului în reabilitarea comportamentelor dependente de substanțe chimice la adolescenți

23 iulie 2021

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă” organizează în perioada 22-23 iulie 2021, o instruire privind dezvoltarea competențelor angajaților din domeniul protecției copilului în reabilitarea comportamentelor dependente de substanțe chimice la adolescenți, destinată angajaților care activează în sistemul de […]