×

Certificate de instruire pentru asistenții parentali profesioniști

30 septembrie 2021

Șeful Direcție generale pentru protecția drepturilor copilului, Sergiu Oceretnîi și formatorul, Bert Biliet au oferit certificate de instruire angajaților din cadrul Serviciului asistența parentală profesionistă în contextul participării asistenților parentali profesioniști la programul de formare „părinți eficienți”. Instruirea s-a desfășurat în cadrul acordului de colaborare […]

Specialiștii Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au fost instruiți în aplicarea strategiilor pentru evitarea epuizării – Sindromul Bournout

28 septembrie 2021

În contextul acordului de colaborare dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), la data de 28 septembrie 2021, a fost desfășurată o instruire pentru specialiștii care conlucrează în vederea prevenirii situațiilor de dificultate a familiilor din evidența DGPDC. […]

Turismul pentru o creștere incluzivă

27 septembrie 2021

Ziua mondială a turismului este marcată, în fiecare an, la 27 septembrie Anul 2021se concentrează asupra ,,turismului pentru o creştere incluzivă” („Tourism for Inclusive Growth”), fiind „o oportunitate de a privi dincolo de statisticile din turism şi de a recunoaşte că, în spatele fiecărui număr, […]

Instruirea angajaților din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului privind integritatea profesională

24 septembrie 2021

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului informează că astăzi, 24 septembrie 2021, angajații din domeniul protecției drepturilor copilului au participat la o instruire online despre asigurarea și controlul integrității profesionale, organizată de Natalia Cheptea, expert Centrul Național Anticorupție. În cadrul instruirii, expertul CNA a relatat […]

Șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Sergiu Oceretnîi a convocat o nouă ședință de supervizare a șefilor din subdiviziuni, managerilor serviciilor sociale/centrelor de plasament

24 septembrie 2021

La 24 septembrie 2021, șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Sergiu Oceretnîi a convocat o ședință online de supervizare a șefilor din subdiviziuni, managerilor serviciilor sociale/centrelor de plasament. Ședința a inițiat cu raportarea situației privind procesul de vaccinare a angajaților din subdiviziuni, ulterior administrația […]

Evaluarea implementării în practică de către specialiști a intervenției TBRI (Intervenția relațională bazată pe încredere)

24 septembrie 2021

În vederea evaluării impactului instruirilor destinate profesioniștilor din domeniul protecției drepturilor copilului, partenerii Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Leonie Webster și Alina Druță (AO Open Gate International Moldova ), au efectuat vizite de lucru în cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii în situație […]

Serviciile sociale din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului în vizorul autorităților municipale

23 septembrie 2021

În scopul dezvoltării serviciilor sociale din subordinea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, viceprimarul municipiului Chișinău pe domeniul social, Angela Cutasevici, împreună cu șeful DGPDC, Sergiu Oceretnîi, au evaluat activitatea serviciilor prestate și condițiile de trai a beneficiarilor din cadrul Centrului municipal de plasament și […]

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a oferit diplome specialiștilor din cadrul sistemului de protecție a drepturilor copilului

21 septembrie 2021

În contextul Zilei profesionale a lucrătorilor din sfera protecției sociale a populației, șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Sergiu Oceretnîi, a acordat 2 diplome angajaților din sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău – Olga Zaharia, șef al Direcției alternativă și adopție […]