×

Date statistice privind numărul total de copii din evidența Direcției îngrijire alternativă și adopție, aflați în plasamentul Serviciilor sociale Centre de plasament pentru copii separați de părinți și Casele comunitare, pentru luna aprilie 2023

3 mai 2023

Date statistice privind numărul total de copii din evidența Direcției îngrijire alternativă și adopție, aflați în plasamentul Serviciilor sociale Centre de plasament pentru copii separați de părinți și Casele comunitare, pentru luna aprilie 2023. Pe parcursul lunii aprilie, doisprezece copii au fost plasați în serviciile […]

Activitatea Serviciului de tutelă/curatelă pentru perioada 01-30.04.2023

3 mai 2023

Activitatea Serviciului de tutelă/curatelă pentru perioada 01-30.04.2022 În urma comparării datelor obținute în luna anterioară, se observă o scădere a numărul copiilor plasați în Serviciului de tutelă/curatelă. Actualizarea listelor va fi realizată la începutul fiecărei luni! Date statistice: Activitatea serviciului tutelă/curatelă pentru perioada 01-30.04.2023 Specialist […]

Suspendarea temporară a acordării ajutorului bănesc

2 mai 2023

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, în baza Memorandului de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, acordă asistență familiilor cu copii aflați în situație de risc, prin susținerea acestora cu ajutor bănesc în cadrul […]