×

26 de ani de la aprobarea statutului municipiului Chișinău

Acest eveniment prezintă o importanță majoră, întrucât în prezentul statut se regăsesc autoritățile publice, care asigură funcționalitatea serviciilor în municipiul Chișinău. Fiecare structură în parte, pornind de la Primăria mun. Chișinău și toate subdiviziunile ei, este responsabilă de prestarea serviciilor calitative cetățenilor orașului.
Municipiul Chișinău este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea din Republica Moldova. Aceasta include în componența sa 6 orașe și 12 comune din imediata vecinătate (suburbii) ale orașului, cu o suprafață totală de 572 km².
Crearea Direcțiilor generale de educație, asistență socială și sănătate, Direcției cultură și Direcția pentru protecția drepturilor copilului prezintă o prerogativa necesară pentru oferirea cetățenilor municipiului Chișinău suport în soluționarea problemelor cu care se confrunt.
Datorită Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, Chișinău este un oraș verde, curat și sigur, ce demonstrează că guvernarea orașului și cultura sa contribuie la progres.
Primăria mai are în subordinea Grădina Botanică, care este principala structură de cercetare în domeniul botanicii din Republica Moldova, un loc perfect pentru petrecerea timpului împreună cu familia și familiarizarea vizuală cu geografia Moldovei și nu în ultimul rând Grădina Zoologică, care în prezent numără̆ peste 1100 de viețuitoare. Grație susținerii autorităților locale, Grădina Zoologică a cunoscut o adevărată ascensiune, s-au construit noi voliere şi case de iarnă pentru animalele răpitoare, un ansamblu cu o compoziţie sculpturală pentru păsările de decor, realizate conform standardelor europene, a fost completată colecţia cu noi exemplare rare şi valoroase.
Direcția generală asistență socială și sănătate implementează politica educațională a statului, realizând demersurile necesare în vederea compatibilizării sistemului educațional municipal cu alte sisteme educaționale, inclusiv din spațiul european.
Direcțiile prioritare sunt: asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ prin realizarea politicilor de stat. Promovarea imaginii pozitive a sistemului municipal educaţional prin aplicarea la proiectele naţionale şi internaţionale.
Primăria Chișinău împreună cu Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a lansat prima soluție în Moldova de acceptare a plăților fără numerar pentru călătoria în transportul urban. Acum, locuitorii și oaspeții capitalei pot plăti rapid și fără numerar pentru călătorie.
În ultimii ani, Chișinăul se dezvolta într-un ritm dinamic. Schimbările care au avut loc, pot fi observate în toate sferele dezvoltării urbane. Infrastructura transportului este în curs de renovare, asemeni, clădirile, străzile, locurile de agrement și divertisment, parcurile și piețele sunt in continue îmbunătățite și restaurate. Mulțumită primăriei, orașul capătă un aspect nou, devine mai confortabil, mai plăcut și mai prosper, ceea ce pot beneficia nu doar locuitorii locali, ci și oaspeții capitalei.
Legea Nr. 431 din 19-04-1995 privind statutul municipiului Chişinău.
DISTRIBUIE