×

A fost semnat un nou acord de parteneriat cu Fundația de Binefacere Caritas Moldova

„Dacă nu-l iubești pe fratele tău, nu poți să-l iubești pe Dumnezeu” (Papa Francisc I)

Anul 2021 reprezintă un an al încercărilor dar, în egală măsură, și un an al bucuriei și al recunoștinței.

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) a încheiat astăzi un acord de parteneriat cu Fundația de Binefacere Caritas Moldova.

Scopul Acordului este constituirea, în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale și asigurarea respectării drepturilor copiilor din mun. Chișinău, unui cadru de colaborare și facilitare a colaborării dintre Părți, prin schimb de experiență, schimb de informații, eforturi comune în organizarea și implicarea în cadrul diverselor activități, care contribuie la realizarea obiectivului general și celor specifice, de a contribui la monitorizarea respectării drepturilor copilului din municipiul Chișinău și protecția copiilor aflați în situație de risc, a copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, abuzurilor, exploatării în toate mediile.

Caritas Moldova este o organizație formată dintr-o echipă motivată și responsabilă care se ghidează după valori și principii creștine, precum demnitatea umană, solidaritatea, compasiunea, voluntarismul, integritatea, transparența și universalitatea.

Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, pentru o perioadă de 3 ani din data semnării.

DISTRIBUIE