×

Vizită de studiu pentru coordonatorii centrelor de suport pentru copii Caritas Moldova

      Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) informează că în contextul semnării acordului de parteneriat cu Fundația de Binefacere Caritas Moldova, a avut loc o vizită de studiu pentru coordonatorii centrelor de suport pentru copii Caritas Moldova.

Vizita de studiu a fost organizată de către doamna Diana Antir, coordonator național proiect CARING și doamna Natalia Moroșanu, SGD focal point și a avut ca scop documentarea cu structura organizatorica a direcției, familiarizarea cu specificul prestării serviciilor îndreptate spre protecția copilului, schimbul de experienţă, precum si preluarea bunelor practici în acest domeniu.

Programul vizitei a fost unul deosebit de intens si interesant, cuprinzând ședințe și vizite în teren.
Pentru a face cunoștință cu bunele practici din Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri și Casa comunitară pentru copii în situație de risc, reprezentanții Caritas Moldova au fost însoțiți de specialiștii din cadrul DGPDC: Doamna Olga Zaharia, șef Direcție îngrijire alternativă și adopție, doamna Valentina Canariov, specialist principal monitorizare și reintegrare a copiilor și tinerilor din sistemul rezidențial, doamna Cristina Vlad, specialist principal plasament planificat, doamna Vîrlan Ana, manager Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri și doamna Colontai Silvia, manager, Serviciul social casă comunitară pentru copii în situație de risc, unde au avut posibilitatea să observe modul de îngrijire al copiilor, precum și să discute cu lucrătorii despre aspectele ce țin de organizarea muncii zilnice și serviciile prestate.
Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.
Vizita efectuată a permis nu numai schimbul de experienţă în sfera monitorizării respectării drepturilor copilului, dar şi observarea unui alt mod de gândire. Aceasta vizita a fost una ce deschide noi viziuni şi a oferit modele de bună practică.
Vă așteptăm în continuare în centrele noastre pentru a continua colaborarea!
DISTRIBUIE