×

Angajare în calitate de expert pentru serviciile de tip familial și serviciului de sprijin familial

 

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  Consultantul va avea următoarele atribuții:

  • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
  • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor proiectului, conform termenilor și bugetului planificat cu privire la consolidarea sistemului de servicii de tip familial și serviciului sprijin familial;
  • Elaborarea cadrului normativ și metodologic pentru serviciile de tip familial și serviciului de sprijin familial pentru familiile cu copii;
  • Evaluarea necesităților de instruire a personalului serviciilor de tip familial și a serviciului de sprijin familial;
  • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică.
  • Participarea în pregătirea documentației, realizarea procedurilor prevăzute de legislație pentru achiziționarea serviciilor, bunurilor și executarea lucrărilor prevăzute în proiectul de asistență tehnică pentru serviciile de tip familial și serviciului de sprijin familial;
  • Monitorizarea, evaluarea și recomandarea măsurilor pentru asigurarea calității și conformității serviciilor de tip familial și serviciului de sprijin familial;
  • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, conform domeniului de competență.

Termeni de referință, consultant pe servicii sociale

DISTRIBUIE