×

Rezultatele Campanie „Ajută-mă să te ajut” care a fost desfășurată în perioada 30 mai – 29 august

Astăzi, 23 noiembrie 2022, Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău au prezentat la Centrul municipal de plasament temporar al refugiaților „Patria Lukoil”, rezultatele Campanie „Ajută-mă să te ajut” care a fost desfășurată în perioada 30 mai – 29 august curent în cadrul proiectului „Date pentru Impact” (D4I), implementat de Palladium International, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și susținerea Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), în vederea cunoașterii problemelor cu care se confruntă copii și familiile refugiate din Ucraina, precum și stabilirea acțiunilor concrete pentru sprijinirea acestora.

„Așa cum marea majoritate a copiilor refugiați din Ucraina au rămas în municipiul Chișinău, această campanie a fost binevenită pentru că ne-a permis să avem, atât o evidență și documentare cât mai exactă a nevoilor cu care se confruntă, cât și să prevenim multe situații de risc iminent pentru copii. Am oferit suport și protecție copiilor aflați în situație de risc, în vederea prevenirii oricărei forme de abuz, violență și neglijare, monitorizând fiecare caz în parte. Este încurajator faptul că aproape 80% din copiii cartografiați au beneficiat de serviciile centrelor comunitare pentru copii și tineret, taberele de zi, centrele de tineret, serviciile de zi, serviciile de reabilitare și alte servici oferite de instituțiile noastre”, a menționat Viceprimarul municipiului Chișinău pe domeniul social și educației, Angela CUTASEVICI.

În urma cartografierii a celor 2827 de copii refugiați a fost stabilit că nevoile prioritare a acestora erau alimentația, îmbrăcămintea și încălțămintea. De asemenea, 1 din 3 copii erau înregistrați la medicul de familie și 2 din 5 copii erau înscriși într-o formă de învățământ pe durata șederii în orașul Chișinău. În perioada implementării campaniei s-a dublat numărul pachetelor alimentare și igienice distribuite familiilor.

În perioada desfășurări Campaniei au fost urmărite următoarele realizări:

 • 112 ședințe de informare;
 • Copii cartografiați: 2827 de copii;
 • Copii în situație de risc: 252 de copii;
 • Copii cu dizabilității: 17;
 • Părinți sau persoane mature care însoțesc copiii refugiați informați: mai mult de 4000 persoane.
 • Oferirea ghiozdanelor copiilor refugiați identificați în campanie;
 • Ajutoare și asistență pentru mamele cu copii nou-născuți.

Copii cartografiați (2827) au fost asistați prin:

 • Ajutor pentru pregătirea copiilor de școală;
 • Colaborarea pentru integrarea în instituțiile de învățământ a copiilor de origine romă;
 • Acordarea suportului material pentru mame cu copii nou-născuți;
 • Beneficierea de Serviciul ,,Echipa Mobilă pentru copii”;
 • Asistență în perfectarea actelor pentru trecerea frontierei de stat pe sensul de ieșire;
 • Găzduirea copiilor din Ucraina neînsoțiți;
 • Asistența familiilor numeroase cu produse alimentare;
 • Organizarea taberelor de vară și a taberelor de zi pentru copiii refugiați,  în 26 de Centre Comunitare pentru Copii și Tineri din cadrul DGPDC, 27 filiale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”, precum și în casele municipale de creație pentru copii;

Parteneriatele stabilite pe perioada campaniei, cu scopul de a ajuta copii și familiile refugiate din Ucraina:

 • AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil”;
 • Fundația ,,Terre des Hommes”;
 • AO ,,Rotari Club Moldova”;
 • Organizația UNHCR;
 • AO ,,CCF Moldova”;

În perioada campaniei circa 60 de angajați ai instituțiilor municipale (asistenți sociali, pedagogi, psihologi), care au activat în toate sectoarele din orașul Chișinău, au identificat necesitățile specifice a 2827 de copii refugiați. Un număr de 242 de copii au fost identificați în situație de risc, dintre care 12 copii fără ocrotire părintească. În special, copiii supuși riscului au fost cei neînsoțiți de persoane autorizate și în pericol iminent, iar situația lor a fost soluționată prin intervenția Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, fiind asistați de reprezentanții autorităților tutelare teritoriale și locale.

#AjutamaSaTeAjut #PrimariaChisinau #USAIDMoldova #Data4Impact #D4I #UNHCR

Date de contact:

Anna Bezobrazova,

Șefa secției de Prevenire a separării de familie,

Tel: (022) 22-61-00,

Mob: 067214376

E-mail: anna.bezobrazova@pmc.md

DISTRIBUIE