×

A fost semnat un nou acord de colaborare cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului (DGPDC) a încheiat astăzi un acord de colaborare cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă”.
Părțile își propun să colaboreze în vederea stabilirii unor relații de colaborare și parteneriat reciproc în crearea și dezvoltarea cooperării și obținerii celor mai eficiente și de durată rezultate în procesul implementării activităților, și sunt de acord să acționeze în baza unor principii, abordări și strategii comune pentru atingerea scopurilor stabilite.
La fel, partenerii vor colabora în scopul reabilitării persoanelor cu problem narcologice și oferirea suportului psihosocial beneficiarilor.
Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” reprezintă o rețea de organizații cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi al narcomaniei în Republica Moldova.
Obictivele organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV şi ale altor comunități vulnerabile, consolidarea eforturilor şi a capacitaților părților interesate pentru un răspuns eficient vis-à-vis de răspândirea infecției HIV/SIDA în Republica Moldova.
DISTRIBUIE