×

A fost semnat un nou acord de colaborare cu Asociația obștească ,,Centrul de Drept al Avocaților”

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) a încheiat la data de 20.04.2022, un acord de colaborare cu Asociația obștească ,,Centrul de Drept al Avocaților”, reprezentat de Oleg Palii, director executiv.
Scopul Acordului este colaborarea între Părți în vederea promovării și contribuirii la respectarea drepturilor copiilor – solicitanți de azil, beneficiari a unei forme de protecție, solicitanți al statului de apartid și apatrizilor, dar și a copiilor, care întrunesc criteriile legale pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, prin oferirea de servicii juridice în cadrul determinării statutului de refugiați, statului de apartid, de integrare, de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, de documentare cu acte de identitate și de stare civilă.
Părțile își propun să contribuie la sporirea capacității instituționale și profesionale și asigurarea durabilității acesteia prin susținerea și monitorizarea reciprocă a activităților sale.
Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, pentru o perioadă de cinci ani din data semnării.
DISTRIBUIE