×

A fost semnat un nou acord de colaborare cu Asociația obștească ,,Moldova pentru Viață”

      Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) a încheiat la data de 21.04.2022, un acord de colaborare cu Asociația obștească ,,Moldova pentru Viață”, reprezentată de către, Nadejda Usatîi, administrator.
      DGPDC în parteneriat cu Asociația obștească ,,Moldova pentru Viață”, va sprijini familiile și persoanele aflate în dificultate, copiii aflați în situație de risc ca să se dezvolte într-un mediu familial, cu respect pentru realizarea drepturilor lor – mediu în care își pot realiza potențialul complet și oferă instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viața familiilor, copiilor și comunității.
      Părțile vor colabora și vor contribui reciproc la:
a)consilierea, sprijinirea și asistarea părinților/potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale;
b)sprijinirea mamelor însărcinate și a tinerilor aflate în dificultate, susținerea părinților și viitorilor părinți aflați în situații delicate pentru a depăși situațiile de criză cu care se confruntă, pentru a dezvolta competențe parentale și pentru a se integra în societate;
c)antrenarea specialiștilor DGPDC în cadrul instruirilor specifice în domeniile relevante;
d)organizarea evenimentelor în societate(conferințe, ateliere de lucru, acțiuni de informare, caritate, concerte, excursii, concursuri, tabere de vară, marșul pentru viață, etc);
e)oferirea, in limita competențelor sale, a sprijinului și asistenței copiilor și tinerilor cu necesități speciale, copiilor rămași fără ocrotire părintească, acelor din familii social-vulnerabile, a membrilor familiilor acestora și, după caz, a asistenților parentali profesioniști;
f)susținerea dezvoltării de noi servicii atât pentru copiii în situație de risc, separați de părinți, cu dizabilități și din familii vulnerabile, cât și pentru persoanele fără adăpost.
      Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, pentru o perioadă de cinci ani din data semnării.
DISTRIBUIE