×

A fost semnat un nou acord de colaborare cu Fundația „Tony Hawks”

   Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) a încheiat astăzi, 19.07.2022, un acord de colaborare cu Fundația „Tony Hawks”, reprezentată de doamna Diana Covalciuc, directorul Fundației.
   Scopul Acordului este colaborarea dintre Părțile semnatare în vederea respectării dreptului copiilor cu nevoi speciale din familii defavorizate din mun. Chișinău la accesarea serviciilor comunitare de reabilitare.
Pentru realizarea acestui scop Părțile se vor sprijini reciproc, Fundația oferind servicii medico-sociale gratuite de reabilitare beneficiarilor din categoria de vârstă 0-18 ani direcționați de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului.
   Menționăm că Fundația „Tony Hawks” este o organizație non-guvernamentală , non-profit, ce prestează servicii de reabilitare copiilor cu dizabilități și activează din 16.12.2000, cu sediul în orașul Chișinău, strada Drumul Taberei 10, MD 2008.
Beneficiarii Fundației „Tony Hawks” sunt copiii ce suferă de afecțiuni cronice neuro-musculare, ortopedice, cardio-vasculare și respiratorii care au un diagnostic stabilit într-o instituție medical, eventual un grad de dizabilitate, dar nu au posibilitate, din lipsă de mijloace și infrastructură, să fie încadrați în programe de recuperare.
 
DISTRIBUIE