×

A fost semnat un nou acord de colaborare cu Instituția Religioasă „Centru de Resurse și Ajutor pentru Copii”

   Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) a încheiat astăzi, 28.07.2022, un acord de colaborare cu Instituția Religioasă Centru de Resurse și Ajutor pentru Copii, reprezentată de domnul Andrei Nacu, director.
   În baza acordului, părțile convin de a colabora în scopul îmbunătățirii situației copiilor separați de părinți, aflați în situație de risc precum rămași temporar fără ocrotire părintească și a celor rămași fără ocrotire părintească, din familii defavorizate, prin protecția temporară a acestora și prin reintegrarea socială și profesională a adolescenților cu vârsta între 12-18 ani.
  Pentru realizarea acestui scop Părțile se vor sprijini reciproc. În procesul punerii în aplicare a angajamentelor asumate vor sta următoarele principii: respectarea drepturilor și promovarea cu prioritatea a interesului superior al copilului, nondiscriminarea, abordarea individualizată a copilului, promovarea incluziunii educaționale, acordarea asistenței într-un mod prietenos copilului.
   Menționăm că Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii este o organizație non-guvernamentală, non-profit, angajată în activități social-educative, având drept scop acordarea ajutorului social, psiho-pedagogic și medical copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.

Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, persoane în picioare şi interiorAr putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare şi interiorAr putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare şi interior

DISTRIBUIE