×

Acordarea ajutorului bănesc în cadrul ,,Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”

Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, asigură măsura de implementare a asistenței tehnice privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii (până la 4 000 de lei per copil, în funcție de gradul de vulnerabilitate), realizat în baza Memorandului de înțelegere între MMPS și UNICEF (2022 – 2026), semnat la 05.08.2022.


La stabilirea ajutorului bănesc se va lua în considerare dezvoltarea și consolidarea capacității familiei în creșterea și educația acestuia, necesitățile familiei, numărul de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei.

Mărimea, destinația și perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesitățile identificate în cadrul evaluării complexe efectuate de către managerul de caz, iar decizia privind acordarea și mărimea ajutorului bănesc este examinată și avizată de comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate, în baza raportului privind evaluarea situației copilului și familiei prezentat de managerul de caz.


Procedura de obținere a ajutorului financiar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii a fost simplificată.

Cererea privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii poate fi depusă la asistentul social din cadrul primăriei (suburbie) sau la specialistul din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului de sector.

Solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia certificatului de naștere al copilului/copiilor;
 • Actele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces);
 • Certificatul de dizabilitate al copilului (după caz);
 • Dispoziția privind plasarea copilului în serviciile de plasament familial (după caz);
 • Certificatul care confirmă veniturile familiei sau dovada aflării la evidență în calitate de șomer;
 • Contractul de locațiune, de comodat sau declarația proprietarului locuinței despre darea în folosință gratuită a spațiului locativ (după caz);
 • Rechizitele bancare confirmate (după caz).

Vă puteți consulta cu specialiștii din cadrul Serviciului social de sprijin familial la nivel de sector, la următoarele numere de telefon:

 • Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Botanica, str. Teilor 10, numărul de tel: (022) 76 35 86;
 • Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Buiucani, str. Mihai Viteazu 2, numărul de tel:(022) 29 50 27;
 • Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Centru, str. Bulgara 43, numărul de tel:(022) 54 65 15;
 • Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân 16, numărul de tel: (022) 33 19 35;
 • Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Râșcani, str. Serghei Lazo 27/1, numărul de tel: (022) 29 34 67;
 • Asitentul social al primăriei com. Băcioi, numărul de tel: (022) 38 35 25
 • Asitentul social al primăriei com. Sîngera, numărul de tel: (022) 41 30 41
 • Asitentul social al primăriei com. Condrița, numărul de tel: (022) 79 78 41
 • Asitentul social al primăriei com. Durlești, numărul de tel: (022) 51 48 99
 • Asitentul social al primăriei com. Ghidighici, numărul de tel: (022) 71 06 04
 • Asitentul social al primăriei com. Trușeni, numărul de tel: (022) 59 06 51
 • Asitentul social al primăriei com. Vatra, numărul de tel: (022) 61 57 70
 • Asitentul social al primăriei com. Codru, numărul de tel: (022) 79 31 36
 • Asitentul social al primăriei com. Bubuieci, numărul de tel: (022) 41 49 30
 • Asitentul social al primăriei com. Budești, numărul de tel: (022) 41 90 70
 • Asitentul social al primăriei com. Colonița, numărul de tel: (022) 57 92 41
 • Asitentul social al primăriei com. Cruzești, numărul de tel: (022) 41 95 24
 • Asitentul social al primăriei com. Tohatin, numărul de tel: (022) 38 64 74
 • Asitentul social al primăriei com. Vadul lui Vodă, numărul de tel: (022) 41 72 75
 • Asitentul social al primăriei com. Ciorescu, numărul de tel: (022) 46 64 87
 • Asitentul social al primăriei com. Cricova, numărul de tel: (022) 43 02 32
 • Asitentul social al primăriei com. Grătiești, numărul de tel: (022) 45 11 82
 • Asitentul social al primăriei com. Stăuceni, numărul de tel: (022) 32 67 80

 • Vă puteți consulta și cu specialistul din cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului la numărul (022) 24 27 14.
DISTRIBUIE