×

Acțiunile desfășurate în cadrul Campaniei de informare cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”

Direcția generală pentru protecția drepturile copilului informează despre acțiunile desfășurate în cadrul Campaniei de informare cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”.
💹Conform planului de acțiuni, în perioada 5-6 aprilie 2021, urmează să se constituie comisia de jurizare și evaluare a creațiilor plastice (postere), ulterior, pe data de 15 aprilie va avea loc expoziția online, unde vor fi expuse posterele câștigătoare.
💹Pe data de 20 aprilie 2021 va avea loc premierea copiilor participanți la concursul de eseuri cu genericul „Copiii învață ceea ce trăiesc!”.
💹În cadrul campaniei, copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri și beneficiarii din centrele de plasament sunt implicați în diverse activități, precum: master class-uri cu genericul „Magia prieteniei!”, activități/ dezbateri organizate cu copiii, pedagogii organizatori, sociali, managerii Serviciilor sociale, părinți/ reprezentanții legali ai copiilor, reprezentanți ai Poliției, în cadrul cărora sunt abordate problemele cu care se confruntă copiii în familie, școală, comunitate.
💹Menționăm, că DGPDC a lansat o Campanie de informare cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”, ediția a III –a, și se desfășoară în perioada 25 februarie – 15 aprilie 2021.
💹Scopul campaniei constă în informarea și sensibilizarea opiniei publice și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii copiilor în vederea excluderii neglijării copiilor.
💹Prin desfășurarea campanii DGPDC își propune informarea opiniei publice asupra fenomenului neglijării și efectele acesteia asupra dezvoltării psiho-emoționale a copilului, prevenirea și combaterea neglijării copiilor în mediul familial și social, încurajarea atragerii atenției asupra copilului, oferirea afecțiunii, demonstrarea dragostei, sporirea interesului adulților de a se implica în viața copilului, de a-i înțelege necesitățile și de a-i soluționa frământările, creșterea spiritului întreprinzător a adulților și luarea de atitudine în cazul depistării copiilor neglijați prin sesizarea persoanelor responsabile.
DISTRIBUIE