×

Angajare în calitate de coordonator de proiect

Responsabilități specifice:

  • Asigurarea managementului integral al proiectului de asistență tehnică;
  • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică și coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
  • Asigurarea coordonării activității consultanților din cadrul unității de implementare pe durata derulării proiectului de asistență tehnică;
  • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului conform termenelor și bugetului planificat;
  • Asigurarea implementării proiectului în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, inclusiv a normelor privind folosirea brandului UNICEF și comunicarea despre parteneriat;
  • Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile partenerilor, vizitele de evaluare și pregătirea documentelor confirmative necesare;
  • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică;
  • Asigurarea coordonărilor intersectoriale cu alte subdiviziuni din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, cu autoritățile publice centrale, organizații neguvernamentale active în domeniul protecției copilului, organizații internaționale și donatori;
  • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare.

Remunerarea va fi de 30.000 de lei lunar.

Anexe:

Termeni de referinta, coordonatorde proiect

Memorandum de înțelegere între Municipiul Chișinău și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

 

DISTRIBUIE