×

Angajare în calitate de expert pe consolidarea resurselor umane din sistemul de protecție a copilului

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  expertul pe consolidarea resurselor umane va avea următoarele atribuții:

  • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele Planului de asistență tehnică, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
  • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor proiectului, conform termenelor și bugetului planificat cu privire la consolidarea resurselor umane din sistemul de protecție a copilului;
  • Elaborarea cadrului normativ și metodologic pentru consolidarea resurselor umane din sistemul de protecție a copilului;
  • Evaluarea necesităților de instruire inițială și continuă a personalului din sistemul de protecție a copilului;
  • Planificarea instruirilor inițiale și continue a personalului din sistemul de protecție a copilului în baza Planului de instruire;
  • Organizarea procesului de contractare a serviciilor de instruire inițială și continuă;
  • Monitorizarea și evaluarea calității instruirilor și raportarea;
  • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, conform domeniului de competență.

 

 

 

 

Angajare, expert pe instruire

DISTRIBUIE