×

Angajare în calitate de expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  Consultantul va avea următoarele atribuții:

  • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
  • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor proiectului, conform termenilor și bugetului planificat cu privire la consolidarea sistemului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
  • Elaborarea cadrului normativ și metodologic pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
  • Evaluarea necesităților de instruire a personalului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
  • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică.
  • Participarea în pregătirea documentației, realizarea procedurilor prevăzute de legislație pentru achiziționarea serviciilor, bunurilor și executarea lucrărilor prevăzute în proiectul de asistență tehnică pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
  • Monitorizarea, evaluarea și recomandarea măsurilor pentru asigurarea calității și conformității serviciilor sociale de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
  • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, conform domeniului de competență.

 

Anexe:

Angajare expert pentru serviciile de suport si asistenta a familiilor

Memorandum de înțelegere între Municipiul Chișinău și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

DISTRIBUIE