×

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Casa Gavroche”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la reorganizarea Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Scopul Serviciului este protecția temporară a copiilor separați de părinți și (re)integrarea familială și/sau incluziunea comunitară și socială.

Serviciul este destinat pentru:

  • copiii separați de părinți;
  • copiii victimă a violenței, neglijării, exploatării şi traficului;
  • copii cu dizabilități accentuate sau medii;
  • copii care nu pot fi plasați în familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Serviciul Casă comunitară pentru copii în situație de risc;

Printre avantajele Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche” putem menționa următoarele:

  • asigurarea condiţiilor de îngrijire, întreţinere, educaţie şi dezvoltare a copilului în conformitate cu particularităţile de vârstă, individuale, starea de sănătate în conformitate cu Standardele;
  • promovarea dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor copilului pentru o viaţă independentă;
  • asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare şi facilitarea procesului de (re)integrare familială și/sau incluziune comunitară și socială.

Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului sunt:

  • necorespunderea spațiului existent la numărul de beneficiari conform normelor stabilite de legislația în vigoare;

racordarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului la legislația în vigoare: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor”, Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți”; Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”; Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului”, Hotărârea Guvernului nr. 7/2016 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”, Hotărârii de Guvern nr. 591/2017 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți  și a standardelor minime de calitate”, Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.

Proiectul își propune să adreseze următoarele provocări:

  1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche”, în redacție nouă conform anexei nr. 1, la decizie;
  2. Să se aprobe Statul de personal al Serviciului social Centrul de plasament

pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche”, conform anexei nr. 2;

3. Organigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Casa Gavroche”, conform anexei nr. 3, la prezenta decizie.

 

Anexe:

Regulamentul Gavroche

Nota consiliu 04.10.22

Decizie Casa Gavroche04.10.22

DISTRIBUIE