×

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, organizează, începând cu data de 8 octombrie 2021, consultări publice pe marginea proiectului ,,Cu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc”.

Scopul proiectului: prevenirea separării copilului de familie, marginalizarea, excluderea socială, instituționalizarea și facilitarea procesului de incluziune a copilului în familie şi în comunitate. Implicarea beneficiarilor precum și a familiilor acestora în proiecte care vizează împuternicirea și creșterea nivelului de independență a acestora.

Recomandările pe marginea proiectului Proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc pot fi expediate până pe data de 22 octombrie, la adresa de e-mail: ana.burciu@pmc.md, persoana de contact: Ana Burciu specialist principal secția prevenirea separării de familie, Anna Bezobrazova șef secție prevenirea separării de familie, tel. (022) 022.22.61.00.

Anexe:

1.Proiectul Regulamentului Centrului de zi pentru copii în situație de risc

DISTRIBUIE