×

Aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Serviciului social „Asistenţă Personală”

   La 28 decembrie 2021, Consiliul municipal Chișinău a votat proiectul de deciziei „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă, a Statului de personal al Serviciului social „Asistenţă Personală” de pe lângă Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, care prevede dezvoltarea și extinderea Serviciului, şi majorarea statului de personal cu 200 de unităţi. Astfel, va crește statul de personal al Serviciului social „Asistenţă Personală” de la 471 de unități de personal la 671 de unități de personal.
Aprobarea proiectului dat, va spori considerabil gradul de protecţie al copiilor cu dizabilităţi severe, nivelul de incluziune socială, precum și îmbunătăţirea nivelului de trai al acestora.
Numărul persoanelor solicitante la funcția de asistent personal în Serviciul social „Asistenţă Personală”, crește continuu, la moment se regăsesc 136 de solicitanți cu 136 de copii cu dizabilități severe care necesită asistență.
Cheltuielile suplimentare necesare pentru întreținerea parțială a Serviciului vizat în anul 2022, vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare prevăzute din bugetul municipal Chișinău pe anul 2022.
Vă informăm că deja are loc angajarea celor 200 de unități de personal. Începând cu data de 03 decembrie 2022, se fac ședințe a echipei multidisciplinare cu privire la angajările propriu-zise.
Reamintim că Serviciul social „Asistenţă Personală”, reprezintă o instituție de asistență socială, care prestează servicii sociale specializate copiilor cu dizabilități severe, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate:
– Activități de îngrijire, mobilitate, menagerie de bază, supraveghere și îndrumare acordate copiilor;
– Activități instructive-educative pentru beneficiari;
– Activități de suport și asistență pentru părinți, reprezentați legali.
DISTRIBUIE