×

Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Centrelor de plasament din cadrul Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție

În urma ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău din 30.05.2023 au fost aprobate trei Regulamente de organizare și funcționare a trei subdiviziuni din cadrul Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, a Direcției generale pentru protecția drepurilor copilului.

În cadrul ședinței extraordinarea, raportorii doamna Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău și doamna Tatiana Oboroc, șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, au înainte cele trei proiecte de decizie:

⇒ Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie pe lângă Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescenţă şi Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți Copilărie, Adolescență și Familie

∴ Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescenţă şi Familie” – (022) 76 29 44, str. Grenoble, 163/5


⇒ Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor,,Casa Gavroche” al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal şi organigramei acestuia
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți Casa Gavroche

∴  Centrului de reabilitare socială a copiilor,,Casa Gavroche” – (022) 43 31 40, str. N. Dimo, 11/5


⇒ Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare funcţionare a Serviciului social,,Casă Comunitară” de pe lângă Direcția generală pentru protecţia drepturilor copilului, a statutului de personal şi organigramei acestuia

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Casă comunitară

∴ Serviciului social,,Casă Comunitară” – (022) 28 60 30, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 2


De serviciu pot beneficia copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (Serviciul social Casa comunitară) și copiii cu vârsta între 4-18 ani (Centrului de reabilitare socială a copiilor,,Casa Gavroche” și Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, Adolescenţă şi Familie”), cu grad de dizabilitate sever, accentuat și mediu confirmat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, care nu pot fi plasați în familia extinsă, în Serviciul de asistență parentală profesionistă, Serviciul social Casa de copiii de tip familial sau în adopţie;


⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, 022 21 26 48

 

DISTRIBUIE