×

Atelier de lucru cu privire la noile modificări parvenite în sistemul informațional e-Management

La data de 06.10.2022 în sala de ședințe a Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a avut loc un atelier de lucru cu privire la noile modificări parvenite în sistemul informațional e-Management, la care au participat în calitate de consultanți angajații primăriei: Corneliu Iațco -consilier în cabinetul Primarului General pe domeniul IT, Angela Lubaș – Șef interimar al Direcției Direcția corespondență, petiții și audiență și domnul Maxim Codrean, reprezentant STISC.

Pe această cale, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului aduce mulțumiri primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban și specialiștilor acestuia în problemele IT.
Reamintim, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului la data de 1 iunie 2021 a implementat sistemul informațional E-management.
Sistemul a asigurat o abordare inovativă cu privire la modul de gestiune și organizare a documentelor, reducând considerabil timpul de acces la documente. Prin intermediul E-management a fost ridicat nivelul de eficiență și eficacitatea a comunicării DGPDC pe interior, cât și în afara acesteia.
Cei peste 1000 de angajați ai instituției, care activează atât în aparatul central, dar și în cele 5 direcții de sector, 4 centre de plasament, 2 case comunitare, 5 servicii sociale, 27 de centre comunitare pentru copii și tineri, au acces personalizat la documente indiferent de locație. Această lansare prezintă o adevărată provocare și apropiere de standardele europene.
Sistemul prevede supervizare întregului proces al ciclului de viață al documentului; optimizarea fluxului circuitelor de documente în autoritatea tutelară Chișinău; crearea unei bazei de date unice care să conţină toate (sau, cel puţin, majoritatea) informațiile despre documentele organizaţiei; accesul autorizat personalului instituției (în funcţie de rolul pe care îl deţine) la documente, indiferent de locația în care sunt stocate; reducerea timpului de efectuare a procedurilor de căutare şi recepţionare a informaţiei.
Pentru detalii și informații suplimentare puteți apela la doamna Ana Arhirii, coordonator sistem E-management din cadrul DGPDC, număr de contact: 060027625.
DISTRIBUIE