×

Comunicat de presă

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului ca urmare a mesajelor apărute în mediul on-line și a manipulării opiniei publice cu privire la ,,ilegalitățile” și ,,persoanele care primesc ajutoare fără să întrunească condițiile de eligibilitate” depistate de Inspecția Socială în cadrul unei evaluări a Serviciului social ,,Asistența personală”, care au prejudiciat statul cu o sumă de 922.829,9 lei, ar dori să vină cu unele explicații referitor la situația creată. Astfel:
1.Serviciul social ,,Asistență personală” este un Serviciu destinat copiilor care necesită îngrijire, însoțire și supraveghere permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării acestora în societate, în domeniile protecției sociale, muncii, asistenței medicale, instructiv-educative și informaționale.
2.Beneficiarii sau persoanele despre care se vorbește sunt COPIII CU GRAD SEVER DE DIZABILITATE, nu familii social-vulnerabile sau alte categorii de beneficiari la care se face referire.
3.Copilul cu dizabilitate severă, imediat, după stabilirea gradului de dizabilitate beneficiază de alocațiile garantate de stat, care se stopează din momentul angajării pentru copil al asistentului personal. Prejudiciul menționat a fost cauzat de unele nereguli procedurale, ținând cont că de organizarea acestui proces sunt responsabile mai multe instituții: Consiliul de determinare a dizabilității; CNAS; DGPDC.
4.Primarul General și Consiliul Municipal Chișinău prin acordarea funcțiilor de asistent personal pentru copiii cu dizabilități caută soluții, respectând interesul superior al acestora, or, întrebați de părinți cât timp au stat în rândul de așteptare pentru a da posibilitate copilului să fie asistat.
5.Acuzațiile aduse nu reflectă obiectiv situația, omițând partea legată de vacuumul procedural, discordanțele din legislație.
6.Constatăm că într-adevăr, au fost identificate activități procedurale care necesită îmbunătățire și recomandările Inspecției Sociale sunt analizate de noi, planificate acțiuni de înlăturare a neajunsurilor. Reiterăm că ținem cont de fiecare recomandare a Inspecției.
7.Vă asigurăm, că încălcările de procedură sunt examinate în anchetele de serviciu și persoanele vinovate vor fi sancționate.
8.Nu putem aduce acuzații cu mențiuni ,,ilegalitățile” , ,,erori foarte grave”, ,,ilegalități tolerate de primar”… trebuie de analizat:
Din 172 de persoane declarate neeligibile toate au fost supuse examinării la comisiile specializate în cadrul CNAS, în scopul identificării neregulilor de achitare a alocațiilor garantate de stat. Atenționăm că anume în segmentul dat și se reflectă nearmonizarea legislației care se contrazice: ,,…nu pot fi admiși copiii care beneficiază de alocație…” și ,,…nu beneficiază de alocație persoana care beneficiază de Serviciul ,,Asistență personală”…;
Din 172 de persoane declarate neeligibile la toate au fost prezentate confirmările de informare a CNAS privind angajarea pentru copilul cu dizabilități al asistentului personal;
Din 172 de persoane, în perioada indicată de încălcare 10.2017-10.2021 – care reprezintă o informație falsă: doar 25 de persoane sunt cu termenul mai mare de 6 luni și niciunul cu termenul indicat.
Din 172 de persoane, 41, conform informației de la CNAS, au restituit datoriile, alții urmează să le restituie ulterior. Subliniem că DGPDC cunoaște despre operațiunile date doar după colaborarea cu CNAS.
9.Direcția asigură beneficiarilor servicii de asistență socială, iar pentru a constata toate încălcările despre care vorbesc unii, este necesar accesul la datele personale ale beneficiarilor, datele electronice de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” și Sistemul Informațional „Protecție Socială”, administrat de Casa Națională de Asigurări Sociale. Lipsa oportunităților de verificare a datelor nu poate reda tabloul veridic al situației.
În acest sens, nu negăm faptul că este cazul să îmbunătățim procesul de organizare și funcționare al Serviciului. Suntem gata să corectăm neregulile procedurale, care nu întotdeauna depind de noi, suntem dispuși să lucrăm asupra abaterilor constatate, să propunem modificări privind armonizarea cu legislația în vigoare și cel mai important să găsim împreună soluții optime în interesul superior al copilului cu dizabilități din Serviciul social ,,Asistență personală”.
Cu respect,
Administrația DGPDC
DISTRIBUIE