×

Conferința științifico-practică internațională „CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI” Ediția I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU și Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organiezează Conferința științifico-practică internațională, dedicată Zilei Internaționale a Familiei
„CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI”
Ediția I
Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) informează că în perioada 14 – 15 mai 2021, cu incepere de la ora 10:00, va avea loc Conferința științifico-practică internațională, pe platforma stream, dedicată Zilei Internaționale a Familiei.
În cadrul conferinței, organizatorii își propun să mobilizeze comunitatea pentru dezvoltarea unor relații de familie sănătoase și armonioase, pentru susținerea familiilor vulnerabile, precum și schimbarea comportamentului în spiritul valorilor supreme pe care se bazează familia: egalitatea, dragostea, respectul reciproc, împărțirea echitabilă a responsabilităților între toți membrii familiei, prevenirea și combaterea violenței în familie şi asigurarea egalității de gen.
Evenimentul are ca obiectiv stabilirea intervențiilor necesare de revizuire a cadrului normativ și de politici în domeniul protecției drepturilor copilului, asigurarea accesului universal la servicii sociale de calitate, la educație, sigure și accesibile pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; asigurarea condițiilor pentru protecția, creșterea și educația copiilor în mediul familial.
Prin desfășurarea conferinței se dorește sensibilizarea societății și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia și identificarea soluțiilor practice pentru depășirea lor.
Evenimentul este destinat cadrelor științifice/didactice, asistenților sociali, psihologilor, psihopedagogilor, managerilor Serviciilor sociale, centrelor de zi și plasament, reprezentanților ONG-urilor din domeniul protecției drepturilor copilului, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, copiilor, părinților și reprezentanților legali, tuturor celor interesați de tematică.
În cadrul conferinței, cu mesaj de salut vor participa: Ion CEBAN, Primar General al municipiului Chișinău; Maha DAMAJ, Reprezentantă de țară UNICEF Moldova; Vasile CUȘCA, Secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Nina COSTIUC, Primar, com. Budești; Ilie LEAHU, Primar, comuna Băcioi; Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Igor ȘAROV, Rector, Universitatea de Stat din Moldova; Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Victoria BERCU, Director, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chișinău; Ludmila MALCOCI, Director A.O. Keystone Moldova; Alexandru CEBOTARI, ex-beneficiar al DGPDC;
La sesiunea plenară, vor lua cuvântul: Angela CUTASEVICI, Viceprimar al municipiului Chișinău (Implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 aprobată prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/18 din 16.07.2020); Ștefan DĂRĂBUȘ, Director regional HHC (Politicile și practicile bune ale HHC la nivel global/regional și în România); Narcis Gianina GARANFIL, drd., ULIM, psihoterapeut cu orientare experențială, Iași (Copilul exprimă, familia învață), Deidre PUJOLS, Filantrop și fondatoarea OPEN GATE INTERNATIONAL (Practici pozitive ale Open Gate International); Maria VÎRLAN, dr. conf. univ. decan Facultatea Psihilogie și Psihopedagogie specială, UPS „Ion Creangă” (Familia și copilul cu comportament deviant: intervenții psihosociale).
La conferință participanții vor prezenta ateliere de discuții cu tematica:
• Familia – generator al valorilor morale;
• Perspective în profesionalizarea specialiștilor în domeniul protecției familiei și copilului;
• Prevenirea separării copiilor de părinți și asigurarea drepturilor acestora;
• Învățarea permanentă: dimensiune de profesionalizare a cadrelor didactice, asistenților sociali și specialiștilor din subordinea DGPDC;
• Parteneriatul intersectorial – factor important în realizarea politicilor de protecție socială a familiei și copilului.
Organizatorii și-au propus să ofere posibilitatea tuturor care doresc să participe în cadrul atelierelor, prin urmare, participanții interesați s-au înregistrat prealabil completând un formular online, unde au indicat titlul lucrării, atelierul la care va participa și tematica articolului.
Conferința științifico-practică este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul protecției sociale a familiei și copilului, partajării noilor tehnologii și diseminării bunelor practice.
Activitatea este organizată de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău; AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil”; AO ,,Keystone Moldova”; AO „CCF Moldova/HHC – Copil, Comunitate, Familie”; AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „Ave Copiii”; AO Centrul de Resurse YK Neovita; AO OPEN GATES Moldova.
În anul 2020, în evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au fost înregistrate – 1545 de familii cu 3324 de copii, dintre care familii numeroase – 454 cu 1635 copii, familii cu copii cu nevoi speciale – 1205 cu 1339 copii.
Au beneficiat de ajutor financiar – 844 de familii cu 1790 de copii, prin intermediul direcției – 5 familii cu 18 copii. Au fost beneficiari ai Serviciului de sprijin familial – 1761 familii, cu 3580 de copii.
Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de email chisinau.dgpdc@gmail.com sau telefon: 022 227650 / 079707893.
DISTRIBUIE