×

Continuarea procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție

La data de 10 februarie continuă procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.


Specialiștii Direcției generale, doamna Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, doamna Vlad Cristina, Specialist principal DÎAA, doamna Ina Mîndîcanu, Specialist principal DÎAA și doamna Nadejda Usatîi, Specialist principal psiholog a DÎAA, au vizitat Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, raportor Maria Jechiu, evaluând următoarele servicii:

∴ Serviciul cuplu mamă-copil

                                 ∴ Serviciul de urgență

                                     ∴ Serviciul de plasament


unde au fost prezentate:

  • informații despre copiii din plasament,
  • acțiunile întreprinse pentru facilitarea situației copiilor din plasament,
  • nivelul de respectare a standardelor minime de calitate,
  • acorduri de colaborare,
  • instruirile desfășurate,
  • dificultățile întâmpinate
  • acțiunile planificate pentru anul 2023.

◊ Anexă: Raportul de activitate al Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, pentru anul 2022


În cadrul ședințelor de raportare au fost invitați reprezentanții autoritățile tutelare locale în evidența căreia se află copii din plasament cât și a partenerilor cu care au colaborat.


⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, 022 21 26 48

DISTRIBUIE