×

Continuarea procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție

La data de 9 februarie continuă procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.


 

Specialiștii Direcției generale, doamna Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, doamna Vlad Cristina, Specialist principal DÎAA, doamna Ina Mîndîcanu, Specialist principal DÎAA și doamna Nadejda Usatîi, Specialist principal psiholog a DÎAA, au vizitat:

⇒ Centrul de reabilitarea socială a copiilor ,,Casa Gavroche”, ;

⇒ Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri, raportor Ala Vîrlan;

⇒ Locuința social asistată, raportor Ala Vîrlan;


unde au fost prezentate:

  • informații despre copiii din plasament,
  • acțiunile întreprinse pentru facilitarea situației copiilor din plasament,
  • nivelul de respectare a standardelor minime de calitate,
  • acorduri de colaborare,
  • instruirile desfășurate,
  • dificultățile întâmpinate
  • acțiunile planificate pentru anul 2023.

◊ Anexă:

Raport Centrul de reabilitarea socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

Raport narativ Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuința social asistată


În cadrul ședințelor de raportare au fost invitați reprezentanții autoritățile tutelare locale în evidența căreia se află copii din plasament cât și a partenerilor cu care au colaborat.


⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, 022 21 26 48

DISTRIBUIE