×

Copiii din cadrul Centrelor comunitare pentru copii și tineri au participat la etapa de sector a Concursului online ,,Sunt important, nu mă ignora!”

Copiii din cadrul Centrelor comunitare pentru copii și tineri au participat la etapa de sector a Concursului municipal online, organizat de către Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului cu genericul ,,Sunt important, nu mă ignora!”.
Cu mare entuziasm, aceștia s-au implicat activ la secțiunile:
1. Arte plastice;
2. Concurs de eseuri cu genericul ,,Copiii învață ceea ce trăiesc „.
Concursul se desfășoară în cadrul Campaniei de informare cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”, ediția a III –a, și are loc în perioada 25 februarie – 15 aprilie 2021.
💹Scopul campaniei constă în informarea și sensibilizarea opiniei publice și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii copiilor în vederea excluderii neglijării copiilor.
💹Prin desfășurarea campanii DGPDC își propune informarea opiniei publice asupra fenomenului neglijării și efectele acesteia asupra dezvoltării psiho-emoționale a copilului, prevenirea și combaterea neglijării copiilor în mediul familial și social, încurajarea atragerii atenției asupra copilului, oferirea afecțiunii, demonstrarea dragostei, sporirea interesului adulților de a se implica în viața copilului, de a-i înțelege necesitățile și de a-i soluționa frământările, creșterea spiritului întreprinzător a adulților și luarea de atitudine în cazul depistării copiilor neglijați prin sesizarea persoanelor responsabile.
DISTRIBUIE