×

Cursul inițial de instruire în Asistență Parentală Profesionistă

Astăzi, 16 mai 2023, s-a inițiat cursul de instruire a solicitanților la postura de asistent parental profesionist și a specialiștilor de Asistență Parentală Profesionistă (APP), în cadrul sediului Serviciului, la adresa str. Romană, 4/1, formatori doamna Lăcrămioara Cotiujanschi, manager Serviciu și doamna Angela Ceban, asistent social.

Asistentul parental profesionist (APP) este persoana care oferă îngrijire temporară în familia sa unui copil aflat în situație de risc, dar și oferă sprijinul în reintegrarea copilului în familia lui biologică sau extinsă.

Totodată, Asistentul Parental Profesionist este angajat în câmpul muncii, primeşte un salariu lunar, poliţă de asigurare medicală, carnet de muncă și contract individual de muncă. Copiii vor beneficia de o indemnizație unică, o indemnizație lunară și un supliment financiar lunar. În Asistenţa Parentală Profesionistă pot fi luaţi în plasament un copil, doi sau maximum trei copii dacă sunt fraţi şi surori. Nu este posibil să luați în plasament copii care vă sunt rude, decât în situații excepționale.


Activitatea s-a început cu un cuvânt de salut din partea șefei Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Tatiana OBOROC și stipularea obiectivelor cursului.

Obiectivele cursului de instruire sunt:

⇒ Prezentarea Serviciului APP – obiective, conceptele bunelor practici în APP și cooperarea multidisciplinară

⇒ Identificarea și dezvoltarea tehnicilor și abilităților asistenților parentali profesioniști în:

  • Înțelegerea rolului Serviciului APP în protecția copilului
  • Înțelegerea necesităților copiilor plasați în Serviciul APP
  • Satisfacerea necesităților copiilor plasați în Serviciului APP
  • Cooperarea cu familia biologică / extinsă a copiilor plasați în familiile asistenților parentali
  • Utilizarea procedurilor pentru a asigura calitatea lucrului

⇒ Cooperarea cu alți asistenți parentali profesioniști pentru a crea relații interpersonale bune, scopuri comune și sprijin reciproc

Pe parcursul primei zi s-au realizat câteva sesiune de către fiecare moderator, după cum urmează:

♦ Formator doamna Lăcrămioara Cotiujanschi, manager Serviciu

  • Sesiunea I – Conceptul Serviciului de asistență parentală profesionistă
  • Sesiunea II – Instituționalizarea

♦ Formator doamna Angela Ceban, asistent social

  • Sesiunea I – Necesitățile și drepturile copilului
  • Sesiunea II – Necesitățile și drepturile copilului

Între sesiuni sunt preconizate pauze de cafea / prânz


👨‍👩‍👧‍👦 Peste 100 copii rămași fără ocrotire părintească așteaptă să fie încadrați în familiile din municipiul Chișinău, inclusiv copii și adolescenți refugiați din Ucraina.
Dacă:
✅ Ești interesat/ă să devii Asistent/ă Parental/ă Profesionist/ă;
✅ Ai suficient timp pentru a îngriji și educa un copil;
✅ Ai experiență în îngrijirea și creșterea copiilor;
✅ Îi poți asigura egalitate în drepturi cu ceilalți copii din familia ta (dacă ai copii);
✅ Îi poți respecta identitatea și personalitatea lui/ei;
✅ Îi/o ajuți să se integreze în școală și societate;
✅ Ești deschis/ă să menții contactul cu familia biologică a acestuia/acesteia;
✅ Ești dispus/ă să fii instruit și susținut de echipa Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă;
❤️ Atunci, devino asistent parental profesionist!
📞 Informează-te la: 022 27 89 60 sau 079 70 80 56

Disclaimer: 

Acțiuni realizate de Primăria Municipiului Chișinău și UNICEF în cadrul Memorandumului pentru protecția și realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din Chișinău.

DISTRIBUIE