×

Date statistice privind numărul total de copii din evidența Direcției îngrijire alternativă și adopție, aflați în plasamentul Serviciilor sociale Centre de plasament pentru copii separați de părinți și Casele comunitare, pentru luna aprilie 2023

Date statistice privind numărul total de copii din evidența Direcției îngrijire alternativă și adopție, aflați în plasamentul Serviciilor sociale Centre de plasament pentru copii separați de părinți și Casele comunitare, pentru luna aprilie 2023.

Pe parcursul lunii aprilie, doisprezece copii au fost plasați în serviciile Direcției generale, iar treisprezece copii au ieșit din serviciile de plasament.

Actualizarea listelor va fi realizată la începutul fiecărei luni!
Date statistice:

⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, (022) 22 71 37

DISTRIBUIE