×

De ziua lor copiii au sărbătorit admirând animalele și păsările la zoo

Pentru copiii din evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, dimineața a început cu entuziasm și bună dispoziție, întrucât au mers să viziteze animalele și păsările de la Grădina Zoologică.
Însoțiți de pedagogi, ce-i 1330 de beneficiari – 330 din centrele de plasament și 1000 din centrele comunitare pentru copii și tineri, au pășit cu nerăbdare pentru a explora diverse specii de animale și păsări.
Înainte de a porni în excursie, șeful interimar al DGPDC, Sergiu Oceretnîi le-a exprimat copiilor mesaje de felicitare, dorindu-le o copilărie fericită, viitor senin, plin de bucurii şi evenimente plăcute cu speranţa că nu numai ziua de 1 iunie este o sărbătoare, dar fiecare zi, iar municipalitatea își ea angajamentul de a crea în continuare mai multe servicii sociale pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copiilor.
Mesaje de felicitare au adresat și oaspeții prezenți la eveniment: Eugenia Ceban și Liudmila Arhipova consilieri ai fracțiunii PSRM, Ilie Leahu, primar satul Băcioi și Nina Costiuc, primar satul Budești.
La ieșirea din Grădina Zoologică, angajații DGPDC au împărțit înghețată copiilor care au participat la sărbătoare.
Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, prin intermediul Primăriei municipiului Chișinău, oferă asistență și susținere, conform atribuțiilor funcționale, la un număr impunător de familii cu copii, dar și copiilor rămași fără ocrotire părintească, prin acordarea Serviciilor destinate familiilor și copiilor în situație de dificultate.
Serviciile sunt destinate spre susținerea familiei, copiilor pentru a acorda asistență și necesarul pentru educare, creștere și dezvoltare armonioasă a copilului.
Din serviciile oferite putem enumera:
 Centre Comunitare pentru Copii și Tineri – oferă posibilitate familiilor și copiilor acestora de a participa gratuit în cadrul cercurilor sportive și activitățile artistice, prin urmare la moment 3340 de copii beneficiază de serviciile acestor centre.
 Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă);
 Serviciul asistență stradală – este vizitat zilnic de 3-8 copii;
 acordarea ajutorului bănesc din cadrul Serviciului de sprijin familial,
Servicii specializate pentru copiii cu dizabilități, cum ar fi:
 Serviciul social ,,Asistență Personală”;
 Serviciul ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilități” în gestiunea direcției sunt 4 centre pentru copii cu dizabilități;
 Serviciul social ,,Echipă Mobilă”;
 Serviciul ,,Respiro”.
Direcția oferă asistență copiilor cu dizabilități din familii, aici putem marca numărul de:
 486 de copii cu dizabilități din Serviciul social Asistență personală,
 141 de copii cu dizabilități din centrele de zi și serviciile destinate copiilor cu dizabilități;
 106 copii din comunitate care frecventează centrele de zi pentru copii cu dizabilități și participă la socializarea acestora.
Menționăm, că copiii din evidența Direcției, care sunt în situație de risc sau au statut de copil rămas temporar sau rămas fără ocrotire părintească, sunt protejați și prioritar plasați în serviciile de plasament tip familial, cum ar fi:
 Serviciul social Casa de copii de tip familial – 6 copii;
 Serviciul social Asistență parentală profesionistă – 36 de copii,
 Serviciul Tutelă-curatelă – 453 de copii.
Totodată, pentru a face comparație, la sfârșitul anului 2020 au fost înregistrați 412 copii în servicii de plasament de tip familial și 231 copii în servicii de plasament de tip rezidențial, acest fapt semnifică că Direcția optează pentru plasarea copiilor în servicii de tip familial și mai puțin rezidențial.
În anul 2020, în evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au fost înregistrate – 1545 de familii cu 3324 de copii, dintre care familii numeroase – 454 cu 1635 copii, familii cu copii cu nevoi speciale – 1205 cu 1339 copii.
Pentru perioada anului 2020 de DGPDC a fost sigurată deservirea a 10009 de beneficiari din 46 de servicii sociale destinate copiilor și familiilor.
A fost executat bugetul în suma de 84 736 182, 06 lei, dintre care
buget – 75 992 967,70; destinații speciale – 8 656 520,73 lei; locații (arenda) – 84 694,03 lei; donații – 2000, 00 lei.
DISTRIBUIE