×

Declarație

           Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului este profund indignată de informaţia  difuzată de către postul de televiziune PRO TV, în cadrul ştirilor din data de 12 mai 2020, furnizată de o persoană care a dorit să-şi păstreze anonimatul şi în care se anunţa că mai mulţi asistenţi personali din cadrul Direcţiei ar fi infectaţi cu  coronavirusul de tip nou Covid-19.
          Informaţiile prezentate de această persoană, rău intenţionată, sunt total eronate, nu corespund realităţii şi cel mai grav, prin iresponsabilitatea realizatorilor acestei ştiri care nu au investigat temeinic cazul, au fost de natură să influenţeze asupra stării emoţionale atât a angajaţilor, dar mai ales asupra asistenţilor personali- părinţi care au în grijă copiii cu CES.
          Considerăm că era absolut necesar şi uman în această perioadă de situaţie excepţională şi carantină, luând în calcul specificul acesteia şi starea sufletească a multor cetăţeni, ca realizatorul acestei secvenţe video să verifice veridicitatea  afirmaţiilor unui anonim, la faţa locului, oferind spaţiul egal de emisie şi pentru cealaltă parte, adică angajaţii Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului  şi  a Serviciului social „Asistenţă Personală”.
          Dorim să vă aducem la cunoştinţă că  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului,  în scopul prevenirii şi combaterii infecţiei cu coronavirus de tip nou COVID-19, în vederea respectării dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, precum şi a  măsurilor stabilite prin deciziile Comisiei pentru situaţii excepţionale  a municipiului Chişinău, pe data de  26.03.2020 a emis un ordin  prin care a stabilit modalitatea activităţii tuturor subdiviziunilor sale, inclusiv Serviciului social “Asistenţă Personală”, care a fost adus la cunoştinţă fiecărui angajat şi plasat pe pagina oficială a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, inclusiv pe pagina de facebook.
         Toți colaboratorii Serviciului social „Asistenţă Personală”, dar şi din celelalte subdiviziuni din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului au fost informaţi, că în cazul în care prezintă simptome de răceală să stea acasă şi să anunţe medicul de familie.
         În toată această perioadă, angajaţii Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi a subdiviziunilor sale, au depus şi continuă să depună un efort  susţinut pentru a asigura condiţiile necesare pentru protecţia copiilor din evidenţele noastre: 105 copii rămaşi fără ocrotire  părintească, plasaţi în 6 servicii de plasament,  923 copii aflaţi sub tutelă/curatelă,  28 copii plasaţi în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă, 2808 copii din familiile aflate în  dificultate, precum şi a 370 copii cu CES, aflaţi în familiile asistenţilor personali, care preponderent sunt părinţii lor, precum și 158 de copii rămași fără ocrotire părintescă, din evidențele DMPDC, aflați în plasament planificat în centrele nestatale din municipiu.
         Categoriile date de copii şi serviciile din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului au fost şi continuă să fie asiguraţi cu mijloacele individuale de protecţie: halate/salopete impermeabile, botoşei, măşti, mănuşi, şerveţele/dezinfectant pentru mâini, săpun lichid, clorură. Iar graţie colaborării cu partenerii Direcţiei, subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău,  agenţi economici, persoane fizice cu suflet generos, au fost asigurate şi cu diverse pachete cu produse alimentare.
          Cu toată fermitate dorim să menţionăm că, la moment, nici un angajat al Serviciului social “Asistenţă Personală” şi beneficiarii acestuia – copiii cu CES, precum şi părinţii lor, nu au prezentat, nici nu prezintă simptome de infecţie COVID-19.  Cu excepţia, unui angajat al Serviciului care la 05.05.2020, dat fiind faptul că sediul Serviciului nominalizat se află în subsolul blocului locativ, căldura fiind deconectată, a avut simptome de răceală. A plecat în concediu medical, iar peste 3 zile buletinul de boală a fost închis de medicul de familie, din lipsă de simptome.
          În ceea ce priveşte şefii de serviciu din Serviciului social “Asistenţă Personală”, menţionăm că aceştea au activat la distanţă, fără a se prezenta la sediu sau a efectua  vizite în familii, cu excepţia a trei zile din luna aprilie curent,  când a fost necesar de repartizat ajutoare (produse alimentare) donate de agenţii economici asistenţilor personali,  aflaţi în dificultate, deoarece din cauza pandemiei nu era posibilă  deplasarea la domiciliu.
          În aceste 3 zile toţi angajaţii Serviciului respectiv, care au repartizat aceste ajutoare, dar şi asistenţii personali care au venit să le ridice, au respectat toate măsurile de protecţie: distanță socială, purtarea măştilor/ mănuşilor, utilizarea dezinfectantului. Dorim să menţionăm, că existe poze care demonstrează că informaţia anonimă nu corespunde realităţii.
          Considerăm că în acest material, sub acoperirea unei persoane rău intenţionate, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, sunt încălcate elementarele norme ale Codului deontologic al jurnalistului, cu atât mai gravă este această încălcare, deoarece suntem în situaţie excepţională şi orice informaţie care trezeşte suspiciuni trebuie verificată minuţios, pentru a nu amplifica starea de panică, care şi aşa există în societate din momentul instaurării carantinei.
           În acest context, angajaţii Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor şi a subdiviziunilor sale consideră că secvenţa video din cadrul ştirilor din data de 12 mai 2020  a adus prejudicii considerabile imaginii angajaţilor Direcţiei, care dau dovadă de bună  credinţă şi responsabilitate în asigurarea tuturor măsurilor de protecţie a  copiilor din evidenţele noastre.
            Unica soluţie  pentru a depăși  situația creată, ar fi ca postul de televiziune PRO TV să-şi facă profesionist meseria, să investigheze multiaspectual situaţia şi să difuzeze, în acelaşi bloc de ştiri din aceleaşi ore, dezminţirea publică a acestei informaţii false, prezentate de un anonim, pentru a nu tensiona starea sufletească  a angajaţilor.
           În caz contrar Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor îşi rezervă dreptul de a ataca în instanţă de judecată postul de televiziune PRO TV.
DISTRIBUIE