×

Deschiderea oficială a conferinței științifio-practică internațională, dedicată Zilei Internaționale a Familiei „CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI” Ediția  I

Evenimentul a inițiat cu mesajul de felicitare a șefului interimar al DGPDC, Sergiu OCERETNÂI, și primarului general al municipiului Chișinău, Ion CEBAN, ulterior cu un mesaj de salut au intervenit

invitații și partenerii conferinței: Ilija TALEV, șef-adjunct de țară UNICEF Moldova, Maia BĂNĂRESCU, Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile CUȘCA, Secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Nina COSTIUC, Primar, comuna Budești, Ilie LEAHU, Primar, comuna Băcioi, Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Violeta COJOCARU, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova, Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Victoria BERCU, Director, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chișinău, Cornelia COZONAC, Director, Centrul de Investigații Jurnalistice; Ludmila MALCOCI, Regional Director of KHSI, Central and Eastern Europe, Keystone Moldova Executive Director, Alexandru CEBOTARI, ex-beneficiar al DGPDC.

 

Sesiunea plenară a fost deschisă de Angela CUTASEVICI, Viceprimar al municipiului Chișinău, care a menționat despre procesul de implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025, aprobată prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/18 din 16.07.2020.

 

La fel, Ștefan DĂRĂBUȘ, Director regional HHC a subliniat despre politicile și practicile bune ale HHC la nivel global/regional și în România.

Cu comunicări despre necesitățile, dificultățile pe care le întâmpină copilul și famila a punctat Narcis Gianina GARANFIL,  drd., ULIM, psihoterapeut cu orientare experențială, Iași, Deidre PUJOLS, Filantrop și fondatoarea OPEN GATE INTERNATIONAL, Maria VÎRLAN, dr. conf. univ., decan Facultatea Psihilogie și Psihopedagogie specială, UPS „Ion Creangă”

 

Evenimentul de deschidere a conferinței s-a finalizat cu discursul șefului DGPDC, care a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor prezenți la conferință, atât fizic, cât și online și a anunțat despre desfășurarea atelierelor după tematică.

 

   

   

DISTRIBUIE