×

Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, au implementat în perioada ianuarie 2019- noiembrie 2020 proiectul “Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”.
Proiectul desfășurat a însemnat posibilitatea de a contribui real și eficient la prevenirea unui fenomen grav, care afectează tot mai mulți tineri, abuzul și exploatarea sexuală.
Grupul țintă sunt elevii din școlile profesionale, fiind unul dintre cele mai vulnerabile grupuri față de fenomenul dat, unde au participat 10 școli profesionale.
Pentru schimbarea acestor stări de lucruri a fost implementat Programul educativ 12 PLUS.
Platforma www.12plus.md a fost lansată de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în anul 2017, în cadrul unui program de prevenire a abuzului și exploatării sexuale adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 si 18 ani.
Prin intermediul acesteia tinerilor li se oferă materiale informativ-educative ce contribuie la dezvoltarea rezilienței față de abuzul sexual și exploatarea sexual-comercială.
Implementarea acestui proiect a produs schimbări în viața mai multor tineri, care au devenit mai informați, mulți au reușit să-și schimbe atitudinile, fiind mai conștienți de riscurile existente, față de fenomenul abuzului și exploatării sexuale.
DISTRIBUIE