×

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului urmează să lanseze un nou serviciu pentru copii în situație de risc

Autoritatea tutelară din municipiul Chișinău informează că la data de 4 octombrie 2021, a avut loc ședința grupului de lucru în vederea elaborării proiectului de regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc.
Membrii grupului de lucru au venit cu propuneri referitor la îmbunătățirea regulamentului și includerea serviciilor care vor fi prestate în centru.
Serviciul are drept scop prevenirea separării copilului de familie, excluderii sociale și facilitării procesului de incluziune a copilului în familie și comunitate. Implicarea beneficiarilor, precum și a familiilor acestora în proiecte care vizează împuternicirea și creșterea nivelului de independență a acestora.
Serviciul va acorda asistență a 28 de copii în situație de risc, va contribui la dezvoltarea abilităților parentale, sensibilizarea comunității și autorităților abilitate cu privire la necesitățile specifice a copiilor în situație de risc.
DISTRIBUIE