×

Discuțiile Publice cu privire la prezentarea Proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social Centrul de zi pentru copii în situație de risc

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului vă informează că vineri, 08 aprilie 2022, intre orele 10.00 – 12.00, in Sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău, va avea loc Discuțiile Publice cu privire la prezentarea Proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social Centrul de zi pentru copii în situație de risc.
Scopul organizării Discuțiilor Publice constă in prezentarea politicilor municipale cu privire la
protecția copilului aflat in situație de risc, prevenirea separării copilului de familie, marginalizării copilului și familiei, excluderii sociale și acordării serviciilor de sprijin pentru facilitarea incluziunii copiilor în activități spre care manifestă interes, precum și crearea platformei de discuții și colaborare între reprezentanții autorităților publice, parteneri de dezvoltare și societatea civilă privind prezentarea Proiectului Regulamentului.
În cadrul dezbaterilor vor fi discutate subiecte, precum: respectarea drepturilor copilului la asistența și protecția socială, educație, sănătate; protecția împotriva abuzurilor, neglijării, exploatării și traficului; cooperarea intersectorială în domeniul protecției copilului.
DISTRIBUIE