×

Evaluarea implementării în practică de către specialiști a intervenției TBRI (Intervenția relațională bazată pe încredere)

În vederea evaluării impactului instruirilor destinate profesioniștilor din domeniul protecției drepturilor copilului, partenerii Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Leonie Webster și Alina Druță (AO Open Gate International Moldova ), au efectuat vizite de lucru în cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii în situație de stradă și Centrul pentru copilărie, adolescență și familie.

Reprezentanții AO Open Gate International Moldova au purtat discuții cu specialiștii, au efectuat schimb de experiență ce ține de implementarea managementului de caz, s-au familiarizat cu condițiile de trai a beneficiarilor, au analizat aspectele pozitive și au oferit recomandări pentru dezvoltarea calitativă a serviciilor prestate.

În context, practicianul TBRI (Trust Based Relational Intervention) și reprezentant OGI în SUA, Leonie Webster, a discutat cu managerii de servicii, care au relatat din practică despre moderarea situației beneficiarilor și s-au expus asupra definitivării propunerilor  pentru a facilita lucru cu beneficiarii.

Totodată, partenerii au îndemnat specialiștii să aplice la programele de intervenție relațională bazată pe relația de încredere, care reprezintă un concept de metode, strategii și principii practice utile pentru beneficiarii aflați în dificultate.

Vizita s-a desfășurat în scopul prezentării instrumentelor de lucru specialiștilor din sistem și de a oferi posibilitatea să participe la instruiri bazate pe cercetări și dovezi care vor avea un impact consolidat pentru dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea activității profesionale a angajaților.

TBRI este o intervenție bazată pe atașament, formată pe traume, care este concepută pentru a satisface nevoile complexe ale copiilor vulnerabili. TBRI folosește principiile de abilitare pentru a răspunde nevoilor fizice, principiile de conectare pentru nevoile de atașament și principiile de corectare pentru dezarmarea comportamentelor bazate pe frică.

În concluzie, reprezentanții AO Open Gate International Moldova au venit cu recomandări pentru profesioniști în soluționarea situației copiilor cu comportament dificil, precum crearea centrelor specializate în dezintoxicare, unde copiii vor beneficia de un tratament medicamentos pentru a stimula forța vitală și starea de bine a acestora, dar și consiliere psihologică.

De asemenea, Leonie Webster a comunicat despre posibilitatea inițierii proiectului ,,Bunica” destinat copiilor din plasament, ce presupune vizita persoanelor în etate în centrele de plasament pentru crearea relației de prietenie.

Vizita partenerilor OGI s-a încheiat cu o întrevedere de lucru în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, în care s-a prezentat concluziile finale șefului DGPDC și specialiștilor coordonatori de servicii.

DISTRIBUIE