×

Finalizarea propunerilor la obiectivul 1 și 2 din planul de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Astăzi, în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat
o nouă ședință online de lucru în vederea elaborării planului de acțiuni privind
implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025.
La ședință au participat angajații DGPDC și expertul, Sergiu Ostaf contractat de
UNICEF, care a oferit sugestii, propuneri și ghidare în procesul de elaborare a
planului de acțiuni.
În cadrul ședinței, participanții au finalizat propunerile la obiectivul 1 din planul de
acțiuni – prevenirea și combaterea violenței, exploatării și traficului de copii în toate
mediile și obiectivul 2 – revenirea și combaterea excluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile/subreprezentate și s-au finalizat propunerile
Planul de acțiuni se elaborează în baza deciziei nr. 11/18 din 16.07.2020 a
Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru
protecția drepturilor copilului 2020-2025 și va conține: obiective specifice (preluate
din Strategia aprobată); acțiuni/măsuri (preluate din Strategia aprobată); activități de
realizare; indicatori de monitorizare (la obiective, acțiuni/măsuri); costuri de
implementare (buget); termen de realizare; instituția responsabilă (organizațiile
partenere).
Următoarea ședință va avea loc pe data de 20 aprilie, ora 08:30.

DISTRIBUIE