×

Încheierea procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție

La data de 13 februarie s-a încheiat procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.


Specialiștii Direcției generale, doamna Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, doamna Vlad Cristina, Specialist principal DÎAA, doamna Ina Mîndîcanu, Specialist principal DÎAA și doamna Nadejda Usatîi, Specialist principal psiholog a DÎAA, au vizitat:

⇒ Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, raportor Tatiana Caraman;

⇒ Serviciul social Casa de copii de tip familie, raportor Olga Baltag;

⇒ Serviciul de asistență parentală profesionistă, raportor Lăcrămioara Cotiujanschi;


unde au fost prezentate:

  • informații despre copiii din plasament,
  • acțiunile întreprinse pentru facilitarea situației copiilor din plasament,
  • nivelul de respectare a standardelor minime de calitate,
  • acorduri de colaborare,
  • instruirile desfășurate,
  • dificultățile întâmpinate
  • acțiunile planificate pentru anul 2023.

◊ Anexă:

Raport Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie

Raportul de activitate a Servicului Asistență Parentală Profesionistă


În cadrul ședințelor de raportare au fost invitați reprezentanții autoritățile tutelare locale în evidența căreia se află copii din plasament cât și a partenerilor cu care au colaborat.


⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, 022 21 26 48

DISTRIBUIE