×

Informații despre DGPDC

Scurt istoric
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este subordonată Consiliului municipal Chişinău şi în conformitate cu art. 3 din Legea 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, exercită funcţiile de autoritate tutelară teritorială în municipiu Chişinău.

Instituţia, denumită iniţial Direcţia municipală pentru ocrotirea copilului, reintegrare şi sprijin familial, a fost constituită în anul 1997 prin decizia Consiliului municipal Chişinău ca proiect-pilot. Până atunci de problemele minorilor se ocupau mai multe subdiviziuni ale Consiliului municipal, însă dispersarea structurilor crea multiple obstacole în soluţionarea cazurilor. Plecând de la ideea concentrării specialiştilor din diverse domenii într-o singură instituţie, fapt care va eficientiza activitatea şi va permite abordarea multilaterală a fiecărui caz, autorităţile locale au decis asupra creării unei noi structuri specializate în protecţia copilului. Astfel, fără careva investiţii financiare şi umane suplimentare, specialiştii responsabili de problemele minorilor din cadrul diferitor subdiviziuni au fost transferaţi în instituţia nou creată.

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Chişinău îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Regulamentul de funcţionare, actele normative naţionale în domeniu şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Misiunea, principiile de activitate şi atribuţiile
Direcţiei Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Misiunea DGPDC
Misiunea Direcției generale constă în monitorizarea respectării drepturilor copilului în municipiul Chișinău și protecția copiilor aflați în situație de risc, a copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, abuzurilor, exploatării în toate mediile, precum și asistența familiilor cu copii pentru prevenirea intrării lor în dificultate, dar și pentru depășirea situațiilor de risc cu care se confruntă acestea.

Principiile de activitate DGPDC

Direcția generală își organizează activitatea conform principiilor:

1) non-discriminării;

2) asigurării interesului superior al copilului;

3) considerării opiniei copilului în toate deciziile care îl vizează direct sau indirect;

4) asigurării dreptului la viață, supraviețuire și dezvoltare;

5) asigurării priorității creșterii și educării copilului în familie;

6) abordării individualizate și multidisciplinare a situației fiecărui copil și familie;

7) asigurării celerității în luarea oricărei decizii cu privire la copii;

8) asigurării transparenței deciziilor și activităților;

9) dezvoltării parteneriatelor și cooperării intersectoriale;

10) asigurării confidențialității;

11) dezvoltării parteneriatului social.

 

Atribuțiile DGPDC

Atribuțiile principale ale Direcției generale sunt:

1) Promovarea respectării și protecția drepturilor copilului în toate mediile;

2) Exercitarea funcției de autoritate tutelară teritorială și locală în domeniul protecției copilului, inclusiv.

3) Identificarea copiilor cu comportament deviant şi aplicarea măsurilor de asistență și reabilitare, în funcție de necesitățile individuale ale acestora;

4) Prestarea de servicii sociale în conformitate cu standardele minime de calitate corespunzătoare;

5) Implementarea altor atribuții în conformitate cu legislația în vigoare.