×

Inițierea procesului de evaluare a Serviciilor de îngrijire alternativă și a activității acestora desfășurate în anul 2022

Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a inițiat la data de 27 februarie 2023 procesul de evaluare a Serviciilor de îngrijire alternativă și a activității acestora desfășurate în anul 2022.

Pe parcursul perioadei 27 februarie 2023 – 10 martie 2023, specialiștii au vizitat:

⇒ Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Lumina”

⇒ Serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe

⇒ Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie

⇒ Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, evaluând următoarele servicii:

∴ Serviciul cuplu mamă-copil

∴ Serviciul de urgență

∴ Serviciul de plasament


În cadrul evaluării sunt propuse următoarele criterii:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului
 • Procesele operaționale ale Serviciului
 • Planul strategic 2022-2025 al Serviciului
 • Acorduri de colaborare
 • Rapoartele Serviciului
 • Acte normative ce reglementează activitatea Serviciului
 • Acreditarea Serviciului
 • Politica de protecție a copiilor/dosarele copiilor
 • Calitatea alimentației copiilor
 • Cartea vieții copiilor/activitățile și orientarea profesională a copiilor
 • Supervizarea angajaților/dosarele angajaților
 • Registrele de evidență
 • Reclamații/plângeri
 • Mediul intern al Serviciului/Centrului

Acțiunea de evaluare este realizată în baza Ordinului nr. 25 din 23.02.2023, cu privire la evaluarea activității Serviciilor de îngrijire alternativă, puteți consulta anexa de mai jos:

Ordin nr. 25

Comisia de evaluare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, este compusă din:

 • doamna Irina Calestru, șef adjunct-interimar al Direcției,
 • doamna Olga Zaharia, șef Direcție Îngrijire Alternativă și Adopție
 • doamna Vera Pșeneac, șef secție monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității,
 • doamna Veronica Sitaru, șef Direcție resurse umane
 • doamna Ana Cușnir, specialist principal în problemele tutelei/curatelei
 • doamna Ecaterina Șevcenco, șef Direcție evidență contabilă
 • doamna Cristina Vlad, specialist principal
 • doamna Dina Baban, specialist principal în plasament planificat servicii 0-7 ani
 • doamna Ina Mîndîcanu, specialist principal în plasament planificat servicii 7-17 ani
 • doamna Nina Leu, specialist principal în plasament planificat de tip familial
 • doamna Rodica Bocșanean, specialist principal îngrijire și monitorizare post-plasament
DISTRIBUIE