×

Inițierea procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție

La data de 7 februarie 2023 s-a inițiat procesului de raportare a activității pentru anul 2022, a serviciilor din subordinea Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție.


Specialiștii Direcției generale, doamna Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, doamna Vlad Cristina, Specialist principal DÎAA, doamna Ina Mîndîcanu, Specialist principal DÎAA și doamna Nadejda Usatîi, Specialist principal psiholog a DÎAA, au realizat vizite la 7 februarie la Serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe, raportor doamna Veronica Andronache și la Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Lumina”, și 8 februarie la Serviciul social Casa comunitară pentru copii în situație de risc, raportor doamna Silvia Colontai, unde au fost prezentate:

  • informații despre copiii din plasament,
  • acțiunile întreprinse pentru facilitarea situației copiilor din plasament,
  • nivelul de respectare a standardelor minime de calitate,
  • acorduri de colaborare,
  • instruirile desfășurate,
  • dificultățile întâmpinate
  • acțiunile planificate pentru anul 2023.

◊ Anexă:

Raport Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Lumina”

Raport Casa comunitară pentru copii în situație de risc

Raport Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe


În cadrul ședințelor de raportare au fost invitați reprezentanții autoritățile tutelare locale în evidența căreia se află copii din plasament cât și a partenerilor cu care au colaborat.


⇒ Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție, 022 21 26 48

DISTRIBUIE