×

Instruire continuă pentru angajații serviciilor sociale pentru copii în situații de risc din Municipiul Chișinău

La data de 14 martie 2023 s-a demarat procesul de instruire continuă a 27  de angajați: asistenți sociali, specialiști, manageri, psihologi și pedagogi ai serviciilor sociale pentru copii în situații de risc: Serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, Serviciul social Asistență stradală, serviciul social Locuința socială asistată prestate de către Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului din municipiul Chișinău.


Această instruire se desfășoară în contextul implementării a unui ciclu de 12 programe de instruire în cadrul Proiectului de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”, implementat de Primăria municipiului Chișinău prin Direcția Generală pentru protecția drepturilor copilului, cu suportul UNICEF.


Programul de instruire ”Sporirea rezilienței față de violență și bullying” va dura trei zile, 14 – 16 martie 2023  și va aborda mai multe subiecte care descriu fenomenul bullying:

  • Violență, conflict și bullying – atitudini și experiențe,  diferențe și asemănări
  • Factori de risc și protecție la copii și adolescenți, indicatori pentru dezvoltarea rezilienței la diferite vârste
  • Principii, modalități de elaborare a programelor de sporire a rezilienței emoționale pentru adolescenți
  • Tehnici pentru dezvoltarea rezilienței emoționale
  • Intervenție, comunicare cu actorii fenomenului bullying (victimă, agresor, martori, părinți etc)
  • Monitorizarea intervențiilor și progresului

Cele 12 programe de instruire sunt elaborate și livrate de către Asociația Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale  Instruirea  în cadrul unu contract de achiziții publice.


Secția prevenirea separării de familie, (022) 22 61 00

DISTRIBUIE