×

Întrevedere cu șeful Biroului de Probațiune Chișinău, Galina Vatavu

Angajații Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au avut o întrevedere cu șeful Biroului de Probațiune Chișinău, Galina Vatavu și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale partenere.
La întrevedere, părțile au discutat despre inițierea demersurilor în vederea deschiderii unui Centru de zi de reinserție a subiecților probațiunii, inclusiv pentru copii și tineri, serviciile prestate, asistența oferită, ulterior, toți participanții au vizitat spațiul unde urmează să fie deschis centrul.
Menționăm, că la data de 15 iulie 2021, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a semnat un acord de colaborare cu Biroul de probațiune Chișinău.
Părțile urmează să colaboreze în domeniul protecției drepturilor copilului prin dezvoltarea capacităților de socializare ale copiilor și tinerilor în vederea integrării/reintegrării în societate.
Totodată, parteneriatul include organizarea măsurilor de prevenire a săvârșirii de către copii și tineri a infracțiunilor, identificarea formelor de protecție, corectare a comportamentului copiilor aflați în situație de risc și altele.
DISTRIBUIE