Asset 12
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Email: dgpdc@cmc.md
Call
Telefon: (022) 24-27-02

Acte naționale

CODUL FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți

LEGEA RM Nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală 

LEGEA RM Nr. 123 din  18.06.2010 cu privire la serviciile sociale 

LEGEA RM Nr. 547 din  25.12.2003 asistenţei sociale

LEGEA RM Nr. 338 din  15.12.1994 privat drepturi

LEGEA RM Nr. 99 privind pegimul juridic al adoptiei 

LEGEA RM Nr. 45 din  01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie

LEGEA RM Nr. 315 din 23 12.2016 cu privire la prestațiile sociale pentru copii.

HP RM nr. 416-XVI din 28.05.1999 „Pentru aprobarea Strategiei de reformă a sistemului de asistență socială”.

HG RM Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru indentificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. 

HG RM Nr. 581 din  25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei  aflați sub tutelă/curatelă 

HG RM Nr. 1478 din  15.11.2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii 

HG RM Nr. 722 din  22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipă mobilă” și a standardelor minime de calitate

HG RM Nr. 870 din  28.07.2004 despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenții) orfani și cei aflați sub tutelă/curatelă din școlile profesionale și de meserii,instituțiile de învățămînt mediu despecialitate și superior universitar, școlile de tip internat și casele de copii

HG RM nr. 784 din 09.07.2007 „ Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 – 2012”.

HG RM nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020.

HG RM nr. 314 din 23.05.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate”.

HG RM nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale.

HG RM nr. 885 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate.

HG nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate.

HG RM nr. 7 din 20.01.2016 cu privire la  aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

HG RM nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casă de copii de tip familial și a Standardelor minime de calitate.

HG nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului -cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

HG RM NR.378 din 25.04.2018 cu privire la stabilitatea și plata indemnizației zilnice pentru copii.

HG RM NR. 1182 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității materne infantile și copiilor cu vârsta până la 5 ani la domiciliu. 

Regulamentul privind exigențele la eliberarea acordurilor/ autorizațiilor autorității tutelare în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copilului.

Regulamentul privind modul de comunicare a informațiilor ce se referă la copii de către personalul din sistemul de asistență socială cu competențe în domeniul protecției copilului și autorităților tutelare locale.

HG NR. 432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standadelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copiilor din instituțiile de tip rezidențial .

Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 78 din 20.04.2016 cu privire la aprobarea modelelor de dispoziții și a registrelor de evidență pentru autoritățile tutelare în domeniul protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

HG nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate.

Regulamentul privind procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului.

Ordin nr. 163 din 20 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare a informațiilor ce se referă la copiii către personalul sistemului de asistență socială.

Ordin nr. 45-b 314 din 18.02.2020 cu privire la profilaxia gripei IACRS, SARI și Coronavirusul de tip nou (COVID – 19)

Ordin nr. 45-b 314 din 18.02.2020 cu privire la profilaxia gripei IACRS, SARI și Coronavirusul de tip nou (COVID – 19) PARTTEA II

Ordin nr. 45-b 314 din 18.02.2020 cu privire la profilaxia gripei IACRS, SARI și Coronavirusul de tip nou (COVID – 19) PARTEA III

Ghid de suport pentru aplicare în practică Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii.

Decizie nr. 5/20 din 24 iulie 2018 cu privire la instituția Serviciului de asistență stradală.

Decizie nr. 2/20 din 22 februarie 2019 cu privire la aprobarea. , exploatare și trafic al copilului.

Managementul de caz aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.96 din 18.05.2016.