×

Memorandum de cooperare între: Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Primăriei municipiului Chișinău și Alianța Națională YMCA din Republica Moldova

Astăzi a fost semnat Memorandum de cooperare între Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a Primăriei municipiului Chișinău și Alianța Națională YMCA din Republica Moldova

 

Împreună denumite în continuare „Părţi”, acționând în baza principiilor  acestora, convinși de importanța cooperării în problemele implementării politicilor în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv a refugiaților din Ucraina care temporar sunt stabiliți pe teritoriul țării noastre, au convenit asupra următoarelor:

 

 


Articolul 1

În cadrul jurisdicțiilor existente, Părțile intenționează să găsească modalități de dezvoltare a cooperării bilaterale întru dezvoltarea structurilor și programelor moderne care să sporească promovarea protecției drepturilor copilului, inclusiv a refugiaților din Ucraina care temporar sunt stabiliți pe teritoriul țării noastre.

Articolul 2

Părțile sunt gata să identifice modalități de a se ajuta reciproc în găsirea și stabilirea contactelor de lucru cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din țările cu care își desfășoară activitatea, alte organizații și reprezentanțe internaționale, administrații municipale și locale, organe și agenții specializate ale statului, asociații și altele, inclusiv Alianța Europeană YMCA și World YMCA, care pot coopera sau sprijini, activitățile Părților în domeniul activităților lor.

Articolul 3

Părțile intenționează să organizeze schimburi de informații pentru a consolida sectorul protecției drepturilor copilului, inclusiv a refugiaților din Ucraina care temporar sunt stabiliți pe teritoriul țării noastre, precum și pozițiile Părților în competiția internațională și exportul de „Know How”, prin protocolul proiectelor internaționale asociate.

Articolul 4

Părțile intenționează să creeze o bază de date cu experți/consultanți, utilizată de ambele Părți pentru a forma resursele umane și financiare necesare întru participarea la proiecte comune, precum și pentru a oferi asistență în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv a refugiaților din Ucraina care temporar sunt stabiliți pe teritoriul țării noastre. Părțile sunt de acord să folosească logo-ul celeilalte Părți, să recunoască și să respecte rangurile date ale membrilor lor, legitimația de serviciu, precum și să extindă asistența și protecția necesară și oferită membrilor lor.

Articolul 5

Acest memorandum poate fi modificat sau revizuit cu acordul ambelor Părți. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării și încetează la notificarea scrisă privind denunțarea din partea uneia dintre Părți.

Semnat la Chișinău la data 9 ianuarie 2023 în două exemplare originale, în limba română.

Nr. 2 din 09.01. 2023

 

◊ Secția Monitorizare, Evaluare, Planificare strategică și Managementul calității, (022) 229 449

DISTRIBUIE