×

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

Stimați colegi și dragi parteneri,

La data de 18 septembrie, vom marca Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației.

Pe această cale, vă adresăm, cele mai sincere urări de bine, de sănătate şi de recunoștință.

Cu acest frumos prilej, Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului își exprimă gratitudinea pentru munca nobilă pe care o desfășurați zi de zi.

Asistența socială a devenit o componentă importantă care este capabilă să răspundă nevoilor reale ale oamenilor, să îi ajute să beneficieze de drepturile sociale pentru a-și asigura reziliența și să-și consolideze capacitatea de a răspunde eficient riscurilor sociale.

Apreciem înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi misiunea de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Lucrătorii din domeniul protecției sociale au arătat permanent un caracter integru, profesionalism, perseverenţă, receptivitate, iar serviciile de asistență socială pe care le prestează sunt un fundament esențial pentru dezvoltarea economică și socială.

Vă adresăm alese cuvinte de respect şi admiraţie pentru dăruirea de sine în activitatea pe care o realizaţi și noi forţe şi succese întru sporirea calităţii vieţii.

 

DISTRIBUIE